Nekvoorlichting 17 oktober

ISchouder-nekn onze praktijk wordt elke 12 weken een nekvoorlichting gegeven. Deze voorlichting is voor mensen die last hebben van nek/ hoofdpijnklachten en behoefte hebben aan meer informatie over zijn of haar klacht. Deze voorlichting bestaat uit een interactieve presentatie met alle mogelijkheden om vragen te stellen.  In deze voorlichting komt de anatomie, de bewustwording van de klachten en hoe nekklachten verholpen of voorkomen kunnen worden aan bod.  Wilt u zich opgeven voor de eerstvolgende presentatie? Bericht ons even.

Volgende voorlichting: 17 oktober 18.30

Bel of mail ons om u op te geven.