Fit op Gewicht.

Vanaf 25 september weer Fit op Gewicht.

Tijdens het beweegprogramma wordt er een eerste stap gezet naar een nieuwe gezonde leefstijl. Hierbij worden voeding en beweging gecombineerd, omdat deze twee grote invloed op uw gewicht hebben.

Fit op gewicht gebeurt onder professionele begeleiding van een therapeut en een (sport)diëtist, zodat u kunt rekenen op de juiste begeleiding.

Fit op Gewicht.

We beginnen vanaf 25 september met 12 weken tweemaal in de week (maandag/donderdag) sporten in groepsverband. Doel is om kennis te maken met beweging, en op een leuke manier in beweging te komen. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met uw persoonlijke situatie. Na 12 weken gaat u zelfstandig verder sporten. Op die manier zal het sporten een plek gaan innemen in uw gezondere leefstijl. Bij aanvang van het beweegprogramma, na 12 weken en na 24 weken wordt een fitheidstest afgenomen om uw resultaten te meten.
De diëtiste krijgt een actieve rol binnen het beweegprogramma en zij zal u hier tijdens de eerste training meer over vertellen. Ook zal zij tweemaal een voorlichting geven over voeding in het algemeen en voeding in combinatie met sporten.

Als u bij de Friesland Zorgverzekeraar aanvullend bent verzekerd (standaard, extra, optimaal), dan wordt het beweegprogramma vergoed als u een BMI van 30 of hoger heeft. Wel is er een eigen bijdrage van € 25,- tot € 75,-. Bent u elders verzekerd maar wilt u wel meedoen? Hiervoor hebben we speciale pakketten gemaakt. Neem contact op voor meer informatie of kijk op: https://www.staalfysiotherapie.nl/training/fit-op-gewicht/