IVM de aangescherpte maatregelen

IVM de aangescherpte maatregelen hanteren wij devolgende regels: Mondkapje is verplicht in dewachtkamer en in behandelkamer. Vrije trainers verzoeken wijeenmalig de QR- code te latenchecken aan de balie of bij deinstructeur.