Vallen Verleden Tijd – Valtraining

“Vallen verleden tijd” is een programma die ontwikkeld is om de gevolgen van een val te verminderen. Een val voorkomen kunt u zelf tot op zekere hoogte, u kunt ervoor zorgen dat u zelf zo fit mogelijk blijft en daardoor uw spierkracht, conditie en balans behoudt, waardoor u uw valrisico verkleint. Maar er zijn situaties waar u zelf niet altijd invloed op heeft, u moet dan denken aan factoren die binnen u zelf liggen (intrinsiek) en factoren die buiten u zelf liggen (extrinsiek). Enkele voorbeelden van intrinsieke factoren zijn: gehoor of gezichtsproblemen, duizeligheid, bijwerkingen van medicatie, neurologische aandoeningen, verminderde spierkracht, stijfheid, conditie en balans. Enkele voorbeelden van extrinsieke factoren zijn: drempels, vloerkleden, vloerbedekking, stoeptegels, looproutes, etc. U begrijpt dat er aan extrinsieke factoren makkelijker iets te doen is dan aan de intrinsieke factoren.

Zoals eerder al vermeld is een val niet altijd te voorkomen, uit onderzoek blijkt dan ook dat van alle 65-plussers, 30% minimaal 1x per jaar valt. Bij mensen boven de 80, is dit 50%. Een val heeft vaak grote gevolgen, resulteert veelal in een breuk, wat leidt tot een ziekenhuis opname. Daarnaast ontstaat na een valincident ook de angst om weer te vallen, waardoor men vaak minder gaat bewegen, met een neerwaartse spiraal tot gevolg.

Het is daarom belangrijk om de gevolgen van een valincident te verminderen, de angst om te vallen af te doen nemen en het valrisico te verkleinen. De Sint Maartenskliniek in Nijmegen heeft daarom het “Vallen verleden tijd” programma ontwikkeld. Dit programma bestaat uit een obstakel parcours, waarin situaties in het dagelijks leven wordt nagebootst, sport en spel en een judoprogramma, waarin goed vallen en opstaan wordt behandeld.

Binnen de praktijk geeft Lysbet Algra deze valtrainingscursus. Deze cursus bestaat uit 10 lessen van 1,5 uur in een periode van 5 weken. U gaat dan in een kleine groep (6-8 personen) dit programma doorlopen en u start op hetzelfde moment. Deze valtrainingscursus wordt soms vergoed door de zorgverzekering. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de praktijk of kijken op www.veiligheid.nl.