Geriatrie Fysiotherapie

Geriatrie Fysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie die zich richt op de zorg voor kwetsbare ouderen. Het behandelen van ouderen is anders dan bij algemene fysiotherapie vanwege de complexiteit van de klachten. Ouderen krijgen vaak te maken met een combinatie van aandoeningen, zoals artrose in heupen en knieën, hartfalen, CVA, Parkinson en geheugenproblemen.

De geriatrie fysiotherapeut brengt alle kwetsbaarheden van ouderen in kaart, dit kan zijn op fysiek, psychisch en sociaal vlak, waarbij vaak ook overlegd wordt met andere facetten van de zorg die bij de oudere betrokken zijn. U moet dan denken aan Thuiszorg, Buurtzorg, specialist ouder geneeskunde, huisartsen, praktijk ondersteunende huisartsen, ergotherapeuten, diëtisten, dorpenteams en mantelzorgers. Dit om iemand zijn/haar zelfredzaamheid zo lang mogelijk te behouden, om zo een goede kwaliteit van leven te kunnen waarborgen. 

Ouderen krijgen vroeg of laat te maken met een valincident, dit is een van de kwetsbaarheden van het ouder worden. Een val heeft vaak grote gevolgen, het kan leiden tot botreuken met een ziekenhuisopname als gevolg. Daarnaast ontstaat na zo’n valincident de angst om weer te vallen, waardoor men minder gaat bewegen. Door minder te bewegen neemt de spierkracht, conditie en balans af, waardoor de kans op vallen nog groter wordt. 

Helaas wordt de fysiotherapeut vaak ingeschakeld wanneer iemand al gevallen is, maar een geriatrie fysiotherapeut kan ook bijdragen aan het voorkomen van de val. Dit door bij u thuis te inventariseren wat tot een hoger valrisico leidt. Deze factoren kunnen zowel binnen (intrinsiek) als buiten (extrinsiek) u zelf liggen. Een aantal voorbeelden van intrinsieke factoren zijn: verminderde spierkracht, stijfheid, gehoor of gezichtsproblemen, duizeligheid, bijwerkingen van medicatie, neurologische aandoeningen (CVA/Parkinson), etc. Extrinsieke factoren zijn dingen zoals: vloerkleden, looproutes, drempels, omhoogstekende tegels, etc. 

Het allerbelangrijkste is om uzelf lichamelijk fit te houden, dit kunt u doen door zelf thuis oefeningen te doen (huisoefenschema), of een oefentherapie te starten in de oefenzaal onder begeleiding van de geriatrie fysiotherapeut. Onderzoeken tonen aan de oefeningen gericht op spierkracht, conditie en balans het valrisico verkleinen. Niet voor iedereen zal dit per sé leiden tot verbetering, maar behoud van spiekracht, conditie en balans zijn ook belangrijk! 

Het is binnen onze praktijk mogelijk om een valtraining te volgen, het programma “Vallen verleden tijd”. Deze valtraining is bedoeld om de gevolgen van de val te verminderen. U leest hierover meer onder het kopje “Valtraining”, onderaan deze pagina vindt u de link die u naar deze pagina verwijst. 

Lysbet Algra is in onze praktijk Geriatrie Fysiotherapeut Master (SOMT).

Wilt u een afspraak maken met Lysbet, dan kunt u contact opnemen met de praktijk via de telefoon of via
de mail.
Om een beeld te krijgen van Geriatrie Fysiotherapie kunt u het filmpje van het NVFG bekijken.