GeriatrieFysiotherapie


Een Geriatrie Fysiotherapeut is een geschoolde en vakbekwame fysiotherapeut die zich middels een KNGF en NVFG erkende opleiding heeft gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen.

Geriatrie Fysiotherapie is een specialisme dat zich richt op verbetering en behoud van gezondheid, zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven. Bij kwetsbare ouderen, of ouderen die het risico lopen kwetsbaar te worden met het oog op bewegend functioneren.

Wat is Geriatriefysiotherapie?

De Geriatrie fysiotherapeut helpt mensen die door veroudering problemen krijgen met bijv. lopen,
traplopen, opstaan uit stoel, val problematiek of val angst. Ook is zij er voor mensen die complexere pathologie├źn hebben zoals: gebroken heup, MS, Parkinson, CVA of verminderd cognitief functioneren.
Geriatrie fysiotherapie bestaat voornamelijk uit oefentherapie in de oefenzaal of bij u thuis, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Het bevorderen van de mobiliteit en zelfstandigheid kan eraan bijdragen dat u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Daarnaast heeft de Geriatrie fysiotherapeut korte lijnen met de huisartsen en thuiszorg/buurtzorg, zodat wij samen een zo
goed mogelijke behandeling aan u kunnen geven waarbij uw gezondheid voorop staat.

Lysbet Algra is in onze praktijk Geriatrie Fysiotherapeut Master (SOMT).

Wilt u een afspraak maken met Lysbet, dan kunt u contact opnemen met de praktijk via de telefoon of via
de mail.
Om een beeld te krijgen van Geriatrie Fysiotherapie kunt u het filmpje van het NVFG bekijken.

In onze praktijk is Lysbet Algra onze geriatriefysiotherapeut.

Wilt u een afspraak maken met Lysbet Algra, dan kunt u contact opnemen met de praktijk via de telefoon of via
de mail.
Om een beeld te krijgen van Geriatrie Fysiotherapie kunt u dit filmpje van het NVFG bekijken.