Vergoedingen Fysiotherapie

Voor het jaar 2024 hebben  wij met de meeste zorgverzekeringen een contract afgesloten. Indien u hier verzekerd bent, declareren wij de behandelingen rechtstreeks bij de verzekering.

Tot onze spijt moeten wij u meedelen dat wij voor het jaar 2023 geen contract hebben afgesloten met de volgende zorgverzekeraars: Zorg en Zekerheid en Caresq. Zorgverzekering Aevitae (Eucare) valt ook onder Caresq.

Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is  aan te raden!

Graag willen wij u wat algemene uitleg geven omtrent de vergoedingen fysiotherapie door de zorgverzekeraars. Afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat er veel onduidelijkheden zijn t.a.v. wat nu wel en niet vergoed wordt door de zorgverzekeraars. Wij hopen dat dit document u hierin enige helderheid mag verschaffen. In dit document gaan wij in op de algemene regels/wetgeving van de zorgverzekeraar en we gaan hierbij niet in op de individuele zorgverzekeraars/situaties. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd bij ons terecht.

 

Vergoedingen voor fysiotherapeutische behandelingen zit niet in de basisverzekering, op een enkele uitzondering na die hieronder nader worden toegelicht.

 

  • Artrose van de heup of knie, max. 12x.
  • Urine-incontinentie, max. 9x.
  • Claudicatio-Intermittens (etalagebenen), max. 37x.
  • COPD minimaal classificatie type Gold 2, aantal is afhankelijk van de Gold-classificatier.

 

Let wel alles wat uit de basisverzekering vergoed wordt, gaat van het eigen risico af, dit is minimaal €385,-. Dit is het wettelijke minimum van eigen risico.

 

Alle andere fysiotherapie wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, dit gaat niet van het eigen risico af.

 

Aanvullende verzekeringen zijn dus van belang als u van fysiotherapeutische behandelingen gebruik wilt maken die vergoed worden door de zorgverzekeraar.

 

Bij de zorgverzekeraar kunt u kiezen uit verschillende aanvullende pakketten, de ene zorgverzekeraar kiest ervoor om een bedrag vast te stellen en een andere zorgverzekeraar kiest voor een aantal behandelingen. Dit is per verzekeraar verschillend.

 

Er zijn bepaalde chronische aandoeningen vastgesteld in de lijst van “minister Borst”, die vanaf de 21e behandeling in het chronische traject vallen. Deze behandelingen worden uit de basisverzekering vergoed, maar let wel ook deze behandelingen vallen onder het eigen risico. De eerste 20 behandelingen moeten uit de aanvullende verzekering gehaald worden of zelf betaald worden.

 

Bijv. Mw. K. heeft 12 behandelingen in het aanvullende pakket. Mw. heeft een nieuwe heup gekregen. Zij komt in aanmerking voor fysiotherapie. Een nieuwe heup staat op de chronische lijst van “minister Borst”. Dit houdt in dat mw. K. 8 behandelingen zelf zou moeten betalen om van het chronische traject gebruik te willen maken. 12+8= 20.

 

Welke aandoeningen staan in de chronische lijst van “minister Borst”.

Postoperatief:Nieuwe heup, knie, schouder, kruisbandletsel, amputaties, etc. Neurologische aandoeningen:CVA, Parkinson, ALS, MS, polyneuropathie, HMSN, Huntington, Polio, aangeboren neurologische afwijkingen, spina bifida, etc. Hernia:Conservatief 3 maanden. Operatief 12 maanden.
Hart (postoperatief). Breuken na opname/operatie. Frozen shoulder.
Carpaal tunnel syndroom (postoperatief). Spierziekten. Kanker na bestraling.
Hersenletsel (niet aangeboren).

 

Voorheen was deze lijst veel uitgebreider. Aandoeningen zoals: Reuma, Diabetes, Hartfalen (conservatief), etc. staan niet meer in deze lijst en vallen dus niet onder chronische fysiotherapie.

 

Als men recht heeft op chronische fysiotherapie, dan moet er wel een verwijsbrief van de huisarts/specialist aanwezig zijn.

 

Bijv. Mw. K. heeft een verwijsbrief gekregen waarop staat “chronische rugklachten”. Zoals u kunt zien staat chronische rugklachten niet in de lijst van “minister Borst”. Hierdoor zullen deze behandelingen uit de aanvullende verzekering gehaald moeten worden of zelf betaald moeten worden.

 

Kosten fysiotherapie 2023 indien er geen aanvullende verzekering is afgesloten, of wanneer de aanvullende behandelingen op zijn.

 

Algemeen fysiotherapeutische behandeling € 39,00.
Manuele therapie € 53,00.
Screening (DTF) € 55,00
Intake met verwijs € 55,00.
Aan huis toeslag € 17,00

 

Wij hopen dat dit document u enige duidelijkheid mag geven in de wirwar van alle regels van de zorgverzekeraars en wettelijke verplichtingen. Indien u nog vragen heeft over bovenstaande kunt u ons bereiken op onderstaande mogelijkheden: whatsapp , telefoon, email, of even langs de balie lopen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Team Staal Fysiotherapie & Training.