Netwerken & Samenwerkingen


Fysoptima        

FysoptimaFys’Optima is een landelijk netwerk van fysiotherapiepraktijken, dat alle vormen van fysiotherapie en een diversiteit aan beweegprogramma’s die functioneel zijn aanbiedt. Samen met de zorgverzekeraar creëren wij een situatie waarin zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van gezondheidszorg

 

 

Claudicationet.      

CladicationetClaudicatioNet is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland.

 

Reumanetwerk Friesland     

Reuma netwerkHet Reumanetwerk Friesland is een provinciaal samenwerkingsverband van fysiotherapeuten met kennis van reuma en aanverwante ziektes. Hierdoor wordt de aanwezige kennis gebundeld en verder uitgebreid.Door goede onderlinge contacten en contacten met de specialisten wordt de behandeling van reuma op een steeds hoger peil gebracht.

Wetenschappelijke onderbouwing van de fysiotherapeutische behandeling, deskundigheids-bevordering en samenwerking tussen fysiotherapeuten onderling en tussen fysiotherapeuten en artsen/specialisten zijn belangrijke pijlers voor het netwerk.

Promofilm Reumanetwerk Friesland