Netwerken & Samenwerkingen

Fysoptima        

FysoptimaFys’Optima is een landelijk netwerk van fysiotherapiepraktijken, dat alle vormen van fysiotherapie en een diversiteit aan beweegprogramma’s die functioneel zijn aanbiedt. Samen met de zorgverzekeraar creëren wij een situatie waarin zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van gezondheidszorg

Schoudernetwerk Friesland

Schoudernetwerk Friesland is een werkgroep van fysiotherapeutenSchouder Network (waaronder manueel therapeuten en sportfysiotherapeuten) die gespecialiseerd zijn op gebied van diagnostiek en revalidatie van schouderaandoeningen. Binnen de organisatie is er sprake van een intensief samenwerkingsverband met orthopeden. Dit zorgt voor korte lijnen tussen orthopeed en therapeut bij postoperatieve schouderrevalidatie.

Parkinsonnet  

ParkinsonnetParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Hierbij staat de patiënt centraal en werkt de
zorgverlener samen met de patiënt en collega-zorgverleners. Meer dan 3.000 zorgverleners,
waaronder neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen,
verdeeld over 69 regio’s in Nederland zijn aangesloten bij dit netwerk.

Claudicationet.      

CladicationetClaudicatioNet is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland.

Reumanetwerk Friesland     

Reuma netwerkHet Reumanetwerk Friesland is een provinciaal samenwerkingsverband van fysiotherapeuten met kennis van reuma en aanverwante ziektes. Hierdoor wordt de aanwezige kennis gebundeld en verder uitgebreid. Door goede onderlinge contacten en contacten met de specialisten wordt de behandeling van reuma op een steeds hoger peil gebracht.

Wetenschappelijke onderbouwing van de fysiotherapeutische behandeling, deskundigheidsbevordering en samenwerking tussen fysiotherapeuten onderling en tussen fysiotherapeuten en artsen/specialisten zijn belangrijke pijlers voor het netwerk.

Promofilm Reumanetwerk Friesland

Neurologie Fysiotherapeuten Friesland (NFF)

NFF MCL NFF (Neurologie Fysiotherapeuten Friesland) regio MCL is een netwerk van fysiotherapeuten in de eerste en tweede lijn gericht op neurologische aandoeningen. NFF is onderdeel van de neurologische ketenzorg. De aangesloten fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelen van mensen met neurologische aandoeningen. De NFF-fysiotherapeuten en
oefentherapeuten zijn gespecialiseerd in neurologische aandoeningen zoals:

  • Cerebro Vasculair Accident (CVA) beroerte of Transient Ischaemic Attack (TIA).
  •  Multiple Sclerose (MS)
  •  Hersentumoren
  •  Traumatisch hersenletsel – Dwarslaesie