ParkinsonNet gespecialiseerde Parkinsonzorg

Staal Fysiotherapie & Training levert gespecialiseerde Parkinsonzorg bij u in de buurt. De ziekte van Parkinson is een complexe ziekte, waarbij vaak problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Dit vraagt om een specialistische behandeling, door zorgverleners die nauw samenwerken met de patiënt, uitgebreide expertise in huis hebben en werken vanuit de specifieke behoefte en vraag van de patiënt. Binnen onze praktijk is Lysbet Algra sinds 2021 aangesloten bij ParkinsonNet en biedt deze zorg aan mensen met Parkinson. 

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Hierbij staat de patiënt centraal en werkt de zorgverlener samen met de patiënt en collega-zorgverleners. Meer dan 3.000 zorgverleners, waaronder neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen, verdeeld over 69 regio’s in Nederland zijn aangesloten bij dit netwerk. ParkinsonNet streeft naar een wereld waarin iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit doen zij onder meer door de expertise van zowel patiënt als zorgverlener te vergroten, de patiënt te betrekken bij het zorgproces, organisatie van het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek. 

Gespecialiseerde zorg in de buurt van alle aangesloten disciplines vinden zorgvragers eenvoudig via de Parkinson Zorgzoeker, www.parkinsonzorgzoeker.nl.