Staal Fysiotherapie is OPEN voor noodzakelijke fysiotherapeutische zorg!

Staal Fysiotherapie is OPEN voor noodzakelijke fysiotherapeutische zorg!

Het hoeft geen betoog dat de verspreiding van het coronavirus grote consequenties heeft voor ons allemaal. Daarom was er maandag 16 maart overleg op het Ministerie van VWS waar alle beroepsverenigingen en koepelorganisaties uit de zorg aanwezig waren. Uit dit overleg blijkt dat de Nederlandse zorg , ter ontlasting van huisarts en ziekenhuiszorg, het wenselijk acht dat de noodzakelijke fysiotherapeutische zorg bereikbaar blijft.

Uw gezondheid is belangrijk voor ons! We zien het dan ook als onze plicht om voor die patiënten die fysiotherapeutische zorg nodig hebben, beschikbaar te zijn. Voor wat betreft de NIET noodzakelijke fysiotherapeutische zorg, fitness en sport, zijn wij conform het advies van het RIVM gesloten.

Wellicht komt er de komende dagen een aanscherping op wat de overheid beschouwt als ‘noodzakelijk’, daarvan worden we door onze beroepsverenigingen op de hoogte gehouden.

Bij koorts of hoesten belt u uw afspraak af! Afhankelijk van uw klacht kunnen wij u van dienst zijn middels telefonisch en/of video consult. Zorg dat u in goede conditie komt of blijft zodat u voldoende weerstand heeft. Huiswerkoefeningen kunnen hierbij behulpzaam zijn. Vraag hier naar bij uw fysiotherapeut!

Heeft u vragen of twijfels bel gerust!

Mvg team Staal Fysiotherapie

Contact

KNGF: