Schouderklachten

Schouderklachten zijn vaak gecompliceerde klachten. Om deze klachten met resultaat goed te behandelen is goede scholing van belang. In onze praktijk hebben Kaj Staal en Siebrand Buzeman zich verder gespecialiseerd in de schouder.

SchouderklachtenKaj en Siebrand hebben samen de schoudercursus van Gerard Koel gevolgd. Op dit moment zijn we samen met Fysoptima bezig om een schoudernetwerk (samenwerkingsverband) op te zetten in ons werkgebied.

Daarnaast heeft Siebrand Buzeman de cursus NSA Stenvers afgerond.

NSA staat voor nek-, schouder- en armklachten. Deze NSA-methode van Dr. J.D. Stenvers herstelt de beweeglijkheid van schouder, schouderblad en nek.

Voorbeelden van klachten we goed kunnen behandelen met onze methodes zijn:

  • Frozen shoulder (vastzittende schouder)
  • Tendinitis (peesontsteking) of bursitis (slijmbeursontsteking).
  • ThoracicOutlet Syndroom (TOS)
  • Instabiele schouder (uit de kom)
  • Overbelastingsklachten van spieren in schouder en arm (RSI)
  • Aandoeningensleutelbeen (fractuur / luxatie)
  • Impingement

Wilt u meer informatie over deze aandoeningen kijk op: http://www.schoudernetwerk.nl/page/aandoeningen

Meer info over de nascholingen:

Grondlegger van het NSA onderwijscentrum is dr. J.D. Stenvers, fysiotherapeut.

Schoudernetwerk : http://www.schoudernetwerk.nl/