close up of hand holding pencil over white background

Fysiotherapie nodig in 2024?

Kies bewust!
Kies voor goed betaalbare & betaalde zorg!

Voor het jaar 2024 hebben wij met de meeste zorgverzekeringen een contract afgesloten.
Indien u hier verzekerd bent, declareren wij de behandelingen rechtstreeks bij de verzekering.

Tot onze spijt moeten wij u meedelen dat wij voor het jaar 2024 geen contract hebben afgesloten met de volgende zorgverzekeraars: Zorg en Zekerheid en Caresq. Zorgverzekering Aevitae (Eucare) valt ook onder Caresq.


Heeft u, of overweegt u een zorgverzekering bij één van deze zorgverzekeraars, dan betekent dit dat u in 2024 zelf de nota van de behandeling zult ontvangen. U dient deze eerst zelf te betalen en vervolgens zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis wordt er bepaald hoeveel u vergoed krijgt. Er wordt onderscheid gemaakt in de basis-en de aanvullende verzekering en in een natura- of restitutiepolis. Een restitutiepolis vergoedt vaak 100% van het marktconforme tarief. Een naturapolis vergoedt vaak een percentage van het laagste contracttarief. Het marktconforme en het contracttarief verschillen per verzekeraar en worden veelal niet heel duidelijk benoemd. Voor de diensten van de niet- gecontracteerde zorgverlener kunnen er tevens aanvullende eisen gelden, bijvoorbeeld een verwijzing van uw huisarts, of een machtiging/toestemming van een specialist of verzekeraar zelf. De exacte voorwaarden vindt u in uw polisvoorwaarden of kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.

Waarom geen contract met Zorg en Zekerheid en Caresq. Het zal u de laatste jaren niet ontgaan zijn dat er een hoop gaande is in de gezondheidszorg. De belangen van de uitvoerende zorgverlener en de financierende zorgverzekeraar lopen steeds verder uit elkaar. Wij zorgverleners zijn goed geschoold en worden jaarlijks bijgeschoold. We zijn allemaal aangesloten bij het kwaliteitsregister van onze beroepsgroep. We zijn altijd met collega’s aan het innoveren en verbeteren en hebben een kritische houding naar elkaar. Daarom is het tot onze spijt niet altijd mogelijk om alle contracten te kunnen tekenen.

Wilt u graag verschillende zorgverzekeringen vergelijken?
Kijk dan even op https://www.zorgverzekeringwijzer.nl/


Heeft u vragen dan kunt u altijd bij u fysiotherapeut terecht of bij de balie.
Met vriendelijke groet, Team Staal Fysiotherapie.